Relationen mellan börs och ekonomi

Aktiemarknaden, eller börsen som den också kallas, är en viktig grund i alla länders ekonomi och kan ses som navet för det stora nationalekonomiska hjulet. En väl fungerande aktiemarknad är avgörande för att ett land ska fungera och sträcker sig längre än investering och avkastningar. I den här artikeln går vi igenom relationen mellan aktiemarknaden och svensk ekonomi och tar upp det grundläggande du behöver veta om börsen.

Varför finns börsen?

Det är ofta sagt att företagen är de viktigaste kugghjulen i samhället och när vi talar om aktiemarknaden blir detta bekräftat. Aktiemarknaden finns nämligen till för att bolag ska kunna få in nytt kapital för att utveckla sina verksamheter. Detta innebär för bolagen att skapa nya produkter, bedriva forskning eller annat som för bolagens affärsidéer framåt. Bolagen erbjuder då ett mindre delägarskap i företaget i utbyte mot kapital.

Den som blir delägare i bolaget (vilket kan vara vem som helst) får då ett värdebevis, en aktie, som representerar ett visst ekonomiskt värde. Försäljningen sker på en kontrollerad plattform kallad aktiemarknad. Aktien kan sedan när som helst säljas till någon annan som önskar bli delägare. Företaget behåller på så sätt sitt nya kapital, det är bara ägaren till värdepappren som skiftar.

Vilken nytta medför denna handel?

Att bolag kan få in nytt kapital genom aktieägare säkerställer att verksamhetens utveckling går framåt. I ett större perspektiv innebär detta att fler jobb skapas när verksamheter växer och att skatten till staten ökar genom att fler arbetar. Verksamheten i sig kan också ge mer konkret nytta i form av tekniska innovationer, mer forskning som leder till genombrott och ökade produktioner av varor.

Med andra ord bidrar de stora aktiebolagen till den svenska ekonomin på många sätt, både direkt och indirekt. Dessutom ger bolagen i sin tur en investeringsmöjlighet till gemene man att placera sparkapital som har chans att växa i deras bolag. Går det bra för bolaget ger aktierna en årlig procentuell avkastning. En investeringsmöjlighet som är extra attraktiv, då sparräntan på vanliga bankkonton sedan länge är mer eller mindre obefintlig.

Bolag vill för det mesta börsnoteras

På Stockholmsbörsen finns runt 300 olika aktiebolag registrerade och som du kan handla med genom aktier. De allra flesta bolag vill bli börsnoterade, då det är en stämpel som ger bolaget hög trovärdighet. Detta genom att de bevisat sig värdiga att befinna sig på aktiemarknaden, vilket är långt ifrån en självklarhet för alla bolag. Förutom att få in kapital möjliggör det också för befintliga ägare att sälja sina aktier.

Detta frigör deras kapital som fram tills dess varit bundit i värdepappren. En börsnotering innebär också en transparens vad gäller bolagets räkenskaper, alltså hur ekonomin ser ut, sköts och underhålls. Detta ger samhället en möjlighet till kontroll och insyn så att allt står rätt till i de stora bolagen. En börsnotering gör också att bolagets varumärke blir mer känt och de blir en attraktivare arbetsgivare.

Inte bara investering och sparande

Som du säkert förstår handlar inte bara aktiemarknaden om att gemene man investerar pengar för avkastning. Aktiemarknaden är en viktig maskin som säkerställer landets ekonomi genom sin mångsidiga påverkan. Det kan därmed liknas vid ett nav som får hjulet att snurra och utan den skulle inget ekonomiskt flöde bildas. Den är en cirkel av pengar som sluts och som för Sverige framåt.