Aktiemarknaden och ekonomisk tillväxt

Den ekonomiska utvecklingen består av en rad olika faktorer som får hjulet att snurra, vi kan bildligt talat säga att om det går fort går det bra och vice versa. Aktiemarknaden spelar en central roll för hela samhällets ekonomiska utveckling, vilket vi alla är en del av. Denna artikel handlar om relationen mellan aktiemarknaden och ett lands ekonomiska tillväxt utifrån BNP och aktiehandel. Nedan går vi igenom BNP, aktiemarknadens påverkan liksom vilken påverkan det som sker utanför aktiemarknaden har på den ekonomiska tillväxten.

BNP

BNP står för Bruttonationalprodukt och är ett begrepp som mäter storleken på ett lands ekonomi och gör att vi kan se skillnader över tid. Utslaget på samtliga av landets invånare används begreppet BNP per capita, något som används när vi talar om ett lands ekonomiska tillväxt. Sverige har under de senaste 60 åren haft både toppar och dalar. Under de år den ekonomiska tillväxten varit stark har produktionen av varor och tjänster varit hög och under dalarna har produktionen minskat, vilket bromsat in utvecklingen.

Aktiemarknadens påverkan

Eftersom företagen står för långt mer än hälften av de varor, tjänster och arbetstillfällen som skapas i Sverige är förhållandet mellan aktiemarknad och ekonomisk tillväxt lätt att förstå. Företagen som börsintroduceras söker investeringskapital från aktiehandlare för att kunna utveckla sina verksamheter. Aktiehandeln hjälper med andra ord till att öka produktion och arbetstillfällen. I tider då ekonomin är god handlas det mer med aktier och företagen får mer kapital vilket gynnar den ekonomiska tillväxten. Är tiderna sämre håller befolkningen i pengarna och varken investering eller konsumtion prioriteras, den ekonomiska tillväxten sjunker.

Ett ekonomiskt kretslopp

Som du säkert förstår när du läser detta är hela aktiemarknaden och den ekonomiska tillväxten beroende av varandra i ett sorts närande kretslopp. Den ena fungerar dåligt utan den andra. I Sverige har vi har vi sedan den globala finanskrisen 2008 haft en segdragen ökning av vårt BNP, mycket på grund av att exporten som rasade under krisen inte återhämtat sig tillräckligt mycket. Idag utgörs BNP av cirka 70 procent tjänster då produktionen av varor förflyttats utomlands. Med tjänster innebär de som exempelvis finns inom gruvindustrin och handels-, försäkrings- och fastighetsbranschen.

Utanför aktiemarknaden

Det finns även en marknad utanför den stora aktiemarknaden där handel och investeringar bedrivs. Dessa företag är de privata företagen som självmant valt att inte börsnoteras av olika anledningar. Exempel på sådana företag är Uber, AirBnB och Snapchat. En svensk motsvarighet är möbeljätten IKEA som förblivit privatägd av Kamprad familjen. I dessa företag investerar så kallade “privata investerare” stora summor pengar och givetvis genererar också dessa företag tjänster, produkter och arbetstillfällen. Så även utanför aktiemarknaden förekommer aktieinvestering och som gynnar landets ekonomiska tillväxt.

Sammanfattning

Den ekonomiska välfärden i ett land anges genom begreppet BNP, bruttonationalprodukt. Den ekonomiska tillväxten är beroende av en handel på aktiemarknaden som får företag att öka sin produktion, fortsätta sin utveckling och skapa arbetstillfällen för befolkningen. Är ekonomin stark och hushållen har det bra ekonomiskt ökar handeln både på aktiemarknaden och runt om i samhället. En svagare ekonomi gör att tillväxten bromsas då hushållen istället avvaktar med investering och konsumtion. Den ekonomiska tillväxten är med andra ord en del av- och beroende av handeln på aktiemarknaden.